Thursday, November 11, 2010

MOODBOARD # 1


Tym razem trochę inspiracji... właśnie Europą Wschodnią lat 80'tych i 90'tych zwłaszcza. Warszawa, Berlin, Kijów, Moskwa, Odessa...

pictures 3, 4, 8, 14, 21, 29. Ana Kras | 5. 'Podróż za jeden uśmiech' | 7. Hotel Odessa | 10, 11, 15. Chris Niedenthal | 17, 26. Izabela Trojanowska | 18. Maciek Pozoga for PIG Mag | 19. by Oh Molly | 21, 22. '07 Zgłoś się' | 27. Warsaw by Sieva Diamantakos (port-royal) | 29, 30, 31, 32. 'Der Himmel uber Berlin' by Wim Wenders

song of the moment ---> U2_Stay (Faraway So Close)

2 comments: