Thursday, November 04, 2010

BAGEL OR BAQUETTE?

                                            Paris vs New York by Vahram Muratyan, via trendland

Ilustrator Vahram Muratyan stworzył fantastyczną serię ilustracji/plakatów, które doskonale przedstawiają charakterystyczne różnice pomiędzy dwoma miastami: Paryżem i Nowym Jorkiem.
Americano czy espresso, Godart czy Woody Allen, bajgiel, a może bagietka?...

No comments:

Post a Comment