Monday, December 06, 2010

OPEN ALL WINTER

          Calgary Farmer's Market Campaign 2010, Creative Director: Joe Hospodarec, via trendland

Reklamy sieci swych marketów Calgary Farmer's Market zleciło kanadyjskiej agencji WAX, która wpadła na świetny pomysł sezonowych plakatów. Proste, ale z pomysłem i dowcipem. Jak na fejsie: lubię to! ;)

No comments:

Post a Comment